Ekorezidenci Braník – chceme víc času pro námitky!

EDIT: Dnešní jednání bylo skutečně odloženo z důvodů mimořádných hygienických opatření.

Dne 22.10. 2020 je naplánováno další ústní jednání týkající se Ekorezidence Braník. Vzhledem k současné mimořádné situaci, kdy je omezen provoz úřadů a zakázáno shromažďování osob, žádáme MČ Praha 4 o delší prostor pro vypracování analýz a vznesení námitek proti projektu.

Dopis pro MČ Praha 4 týkající se Ekorezidence Braník

ÚMČ Praha 4 – odbor stavební – k rukám ing. arch. Lenky Faturíkové, na vědomí: Irena Michalcová, starostka MČ Praha 4

Vážení,

obracíme se na Vás v naléhavé záležitosti týkající se pokračování společného řízení o vydání společného povolení na stavbu „Ekorezidence Braník“, které probíhá v těchto týdnech. 

Je smutnou shodou okolností, že pokračování řízení s účastníky, podávání námitek a další možné kroky je nutné realizovat v čase zuřící vlny koronavirové epidemie a souvisejících mimořádných opatření. Náš spolek si chtěl nechat vypracovat některé expertizy, které by neutrálně zhodnotily dopad výstavby na přírodní a sociální prostředí Braníka, ovšem setkal se s tím, že několik námi oslovených expertů je nemocných, často i vážně, v karanténě či učí děti doma. Stejně náročná je příprava pro některé účastníky řízení a zcela nemožné je projednání celého záměru a postupu řízení v místní komunitě.

Náš spolek dlouhodobě sleduje stavební projekty v oblasti Braníka, zprostředkovává názory veřejnosti zástupcům městské části a usiluje o věcnou diskusi v místní komunitě. Nyní Vás však žádáme, abyste k projektu Ekorezidence Braník v této mimořádné době přistoupili rovněž mimořádně a dali všem delší prostor pro vypracování analýz a vznesení námitek. 

Městská část ví stejně dobře jako my, že tento projekt je problematický, zatíží výrazně prostředí naší čtvrti a naprosto nebere v úvahu infrastrukturní důsledky výstavby. Zástupci Ekospolu, a.s. na jednání s námi jednoznačně prohlásili, že dostatek míst ve školkách a doprava ve zbytku čtvrti „nejsou jejich starost“. 

V očích veřejnosti může tedy rozhodnutí o takovém projektu působit věrohodně pouze tehdy, pokud ho nepřijmete v této pro všechny extrémně těžké době a bez všech zvažovaných námitek, a pokud další kroky odložíte do doby, kdy bude možné se řádně scházet a shromažďovat expertní názory.

V úctě Michaela Svobodová, předsedkyně 

Odpověď MČ Praha 4

Dobrý večer vážená paní Svobodová,

děkuji za Váš apel.

Stanovisko a naprosto nesouhlasný názor městské části s návrhem stavby „Ekorezidence Braník“ je věřím skutečně dostatečně veřejně znám! Jednoznačně nesouhlasné stanoviska přijala Rada městské části Praha 4 i příslušná komise rozvoje. Proto mě trochu mrzí tón Vašeho dopisu, městská část rozhodně s navrhovanou stavbou nesouhlasí!!!

Jako samospráva však nemáme žádné právo nařizovat státní správě, aby nedodržovala zákony naší země. Takže nemůžeme nařizovat ani stavebnímu úřadu, aby nedodržoval jednací lhůty.

Podali jsme do vlastního řízení veškerá negativní stanoviska, která jako samospráva můžeme, ale porušování zákona vynucovat nemůžeme.

 Samozřejmě pan tajemník vyhodnocuje dnešní nová rozhodnutí a omezení vydaná vládou v nouzovém stavu, zda nepovedou ke zrušení všech veřejných jednání na úřadě, včetně těch již vypsaných.

přeji příjemný večer a více svobody a pohody nám všem

Ing. Zdeněk Kovařík
místostarosta

Vizualizace projektu Ekorezidence Braník
Vizualizace projektu

Další jednání na radnici k Ekorezidenci Braník!

Majitelé dotčených pozemků jsou zváni k dalšímu ústnímu jednání týkajícího se Ekorezidence Braník! 

Proběhne 22.10.2020 (čtvrtek) v 9.00 hod. v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/b, 140 46 Praha 4, 9. patro, místnost č. 912. 

Máte možnost ovlivnit podobu stavby ve vašem blízkém okolí!

Ekorezidence Braník
Vizualizace stavby Ekorezidence Braník

Jak poznáte, že jste účastníky stavebního řízení?

Je místo, kde bydlíte mezi parcelními čísly nebo čísly popisnými níže? Pak jste účastníky stavebního řízení.

Jedná se o pozemky parc. č. 1771, 1772/1, 1781, 1782, 1794/1, 1794/2, 1794/3,  1794/4, 1794/7, 1794/8, 1807/1, 1807/3, 1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815/1, 1815/2, 1815/3, 1816, 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1817/7, 1817/8, 1817/9, 1830, 1831, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027/4, 2027/5, 2028, 2030/2, 2030/3, 2030/13, 2941/2, 2942, 2943, 2944, 2945/1, 2945/3, 2946/2, 2946/3, 2946/4, 2947, 2972/2, 3086/7, 3124/38, 3124/64, 3124/65 a 3124/66 v katastrálním území Braník, stavby č.p. 194, 502, 515, 517, 527, 528, 556, 615, 617, 737, 1238, 1402 a 1747 v katastrálním území Braník a stavbu bez čp/če na pozemku parc. č. 1794/3 v katastrálním území Braník.

Pozor: člověk musí hledat jak parcelní číslo svého pozemku, tak číslo domu.

Jaká práva mají účastníci stavebního řízení k Ekorezidenci Braník?

Máte jedinečnou možnost pohlídat, aby bral investor ohled na to, co způsobí naší čtvrti.

Máte právo nahlížet do podkladů a vznášet proti stavbě námitky. Námitky lze vznést při ústním jednání (více o ústním jednání níže). Také se můžete ke stavbě vyjádřit písemně. Námitky je třeba doručit na podatelnu úřadu městské části do 27.8. 2019.

Můžete se zúčastnit se ústního jednání s investorem. Jako účastník řízení sem můžete přijít a nemusíte se dopředu ohlašovat.  

Pokud byste potřebovali pomoct, obraťte se na branické zastupitele Jana Slaninu (jan.slanina@praha4.cz) a Ivu Kotvovou (iva.kotvova@praha4.cz).

Ještě jste o stavbě 300 nových bytů neslyšeli?

Přečtěte si starší články zde.

Ekorezidence Braník
Ekorezidence Braník

Branické divadlo konečně otevírá své brány. Co chystají jeho noví nájemci?

Slavnostní předání Divadla BRAVO z rukou městské části mělo původně proběhnout již v březnu letošního roku, koronavirová krize ale odsunula oficiální zahájení provozu až na podzim. Na co se můžete těšit?

Foto: František Ortmann – Kolaps (Losers Cirque Company)

Nový cirkus v branickém Divadle BRAVO

V srpnu budova divadla v Braníku s ikonickým reliéfem oslavila 95 let existence a od září konečně opět ožije divadelním životem. Novým nájemcem se stala agentura United Arts, která provozuje stálé uskupení akrobatů, mimů a herců, kteří jsou známí pod názvem Losers Cirque Company. Tahle pestrá partička má na svém kontě desítku celovečerních představení spadajících do škatulky “nový cirkus”. Na cvičenou divou zvěř či psíky ale můžete zapomenout, jejich specialitou jsou náročné akrobatické triky, jednoduché kostýmy i scénografie a dramatický audiovizuální podkres. Je na místě zmínit, že většina představení je prostá jazykové bariéry a plnohodnotný zážitek si odnesou všechny národnosti.

Divadlo nového cirkusu a pantomimy

Podle slov principála souboru Petra Horníčka budou usilovat o návrat k slavné éře Branického divadla osmdesátých a devadesátých let. Divadlo získalo název Divadlo BRAVO! a podtitul “Divadlo nového cirkusu a pantomimy” a ke spolupráci navíc přizvali toho vůbec nejpovolanějšího umělce pro takovou misi: světoznámého mima Radima Vizváryho. Ten tu od nové divadelní sezóny najde domovskou scénu také a nabídne svá představení pro dospělé i pro děti.

Představení pro celou rodinu

Na rodinná představení bude kladen mimořádný důraz: dětské představení bude možné navštívit každou neděli, mnohdy s následným workshopem či vhodným navazujícím programem. V budoucnu Lůzři plánují i pravidelné pohybové dílny pro děti pod hlavičkou Losers Academy.

MiMJOVÉ – hit letošního podzimu

Největším hitem letošního podzimu bude hravé představení MiMJOVÉ pro děti i dospělé. Tato moderní pohádka má klasickou zápletku v podobě boje dobra proti zlu, je ale okořeněná efektními akrobatickými triky profesionálních performerů a poctivým pantomimickým řemeslem. Rodiče ocení báječnou Vandu Hybnerovou s Annou Polívkovou a Irenou Kristekovou v alternaci a pro děti je navíc připravené překvapení obřích rozměrů!

Foto: František Ortmann – Kolaps (Losers Cirque Company)

Podzimní program Divadla BRAVO

13.9. Slavnostní předání divadla VSTUP ZDARMA
25.9. MiMJOVÉ / Losers Cirque Company a Radim Vizváry (premiéra rodinného představení)
26.9. – 28.9. Za pět minut BRAVO! (série zábavných komentovaných prohlídek Branického divadla s ukázkami akrobatických triků)
4.10. MiMJOVÉ / Losers Cirque Company
4.10. The Loser(s) / Losers Cirque Company
5.10. Walls & Handbags / Losers Cirque Company
6.10. Sólo / Radim Vizváry
8.10. The Loser(s) / Losers Cirque Company
10.10. The Same Self / The Same Self
11.10. Kolaps / Losers Cirque Company
12.10 Kolaps / Losers Cirque Company
13.10. Ego / Losers Cirque Company
16.10. Vzduchem / Losers Cirque Company
17.10. Vzduchem / Losers Cirque Company
18.10. Karlík a továrna na čokoládu / DOT504 Junior
19.10. Heroes / Losers Cirque Company
20.10. Heroes / Losers Cirque Company
21.10. The Loser(s) / Losers Cirque Company
22.10. The Loser(s) / Losers Cirque Company
25.10. Pejprbój / Losers Cirque Company

Více informací najdete na www.divadlobravo.cz nebo na sociálních sítích. Vstupenky v prodeji v systém GoOut.cz nebo na pokladně divadla (Branická 411/63, Praha 4)

Foto: František Ortmann – Kolaps (Losers Cirque Company)

Rekonstrukce Branické ulice pokračuje

Jak dlouho bude ještě Branická rozkopaná? I. etapa rekonstrukce do úrovně Mezivrší by měla skončit 16. 10. 2020. Protože se ne každému dostane do ruky radniční časopis Tučňák, převzali jsme pro vás text, který se věnuje rekonstrukci Branické ulice.

Mapka I. etapy stavby Branická HLUK

Citujeme z Tučňáku:

Od pondělí 4. května pokračují práce na I. etapě rekonstrukce komunikace v úseku ulic Ke Krči – Mezivrší, které skončí 16. října 2020.

Odstranění dlažby, výsadba stromů

V rámci stavby dojde k výměně nynějšího povrchu vozovky z velké žulové dlažby, která způsobovala nadměrný hluk, na povrch z hutněné asfaltové směsi.

V úsecích dotčených dopravně bezpečnostními stavebními úpravami (zvýšené plochy křižovatek, parkovací zálivy, vjezdy k objektům a vyhrazená místa pro zásobování) bude povrch dlážděný.

Dosavadní povrch chodníků z litého asfaltu bude nahrazen kamennou mozaikou. Dále dojde k nové výsadbě stromů a úpravě odvodnění.

Stavba je koordinována s pracemi dalších investorů, a to rekonstrukcí veřejného osvětlení a pokládkami nových sítí jednotlivých správců.

Dopravní omezení v době rekonstrukce Branické ulice

Kvůli rekonstrukci bude až do 16. 10. 2020 uzavřena komunikace Branická v úseku od MK Ke Krči – k MK Mezivrší – Jiskrova, a to v následujících čtyřech etapách:

První etapa: od komunikace Ke Krči – k domu č. p. 103/25, do 28. 6. 2020

Druhá etapa: Branická od domu č. p. 103/25 – k domu č. p. 1689/14, v době od 29. 6. do 7. 8. 2020

Třetí etapa: od domu č. p. 1689/14 – k domu č. p. 1719/40, v době od 8. 8. do 11. 9. 2020

Čtvrtá etapa: od domu č. p. 1719/40 k x místní komunikace Jiskrova, Mezivrší v době od 12. 9. do 16. 10. 2020

Zhotovitel stavby Inpros Praha upozorňuje, že stavba bude zahájena za úplné uzávěry dané části opravy. Rekonstruovaným úsekem nebude možný průjezd, ale pouze přístup k objektům.

Letní příměstské tábory v Braníku a okolí

Kemp KVS Podolí

Denní příměstský tábor se zaměřením na vodní sporty a obecnou sportovní přípravu v Klubu vodních sportů.
Celodenní aktivity pro děti ve věku 8-12 let.
Přihlášky a informace na Lucie@kvspraha.cz


Letní herecký příměstský tábor

Zveme vás na Letní herecký příměstský tábor, který pořádá Filmák, z.s. v prostorách taneční konzervatoře Duncan Centre. V termínu 6. – 10. 7. máme stále volná místa. Hlásit se můžete zde: https://forms.gle/ciuNaWYPW4qxoZ15A


Tábor s keramikou

Alžběta Labounková pro děti pořádá už sedmnáct let příměstské tábory s keramikou. Doporučujeme z osobní zkušenosti.

Příměstský tábor s keramikou Alžběty Labounkové - plakát

Příměstský dětský tábor v pirátí zátoce


Příměstský tábor Jezdeckého klubu TJ Orion

Podpořme Braník

Pomozme zachránit branické podniky!

Nákup dnes – využití po skončení krize.

Některé podniky jsou kvůli pandemii koronaviru zavřené nebo mají významně omezený provoz. Zaplacením jejich služeb jim pomůžeme překonat těžké období.


Zmrzlinárna Braník

Zmrzlinárna Braník nabízí poctivou zmrzlinu, čerstvé domácí pečivo a dobrou kávu. Podpořit je můžete poukazy v hodnotách 150 Kč a 250 Kč, které se vztahují na celý jejich sortiment a platí až do konce roku. Poukaz = podpora nyní + čerpání kdykoliv. Více informací zjistíte na jejich FB a Instagramu nebo na tel. 737 116 023.

Zmrzlinárna v Braníku - podpořme ji v době koronavirové krize
Zrmzlinárnu Braník milují děti i dospělí

Jinak Zmrzlinárna Braník nabízí každodenně domácí pečivo, sladké dobroty a horké nápoje. ️Nabízí i možnost objednávky na tel. 737 116 023 s donáškou před podnik. ️


Studio Mísha

Podpořte místní podnikatelku a předplaťte si báječné kosmetické ošetření ve Studiu Mísha.

Kdo do Studia Mísha chodí, ví, že to stojí za to. Teď potřebuje jenom překonat náročnější období, kdy má zavřeno (i když samozřejmě nezahálí, také díky Studiu Mísha mají našité roušky senioři v Domě s pečovatelskou službou i zdravotníci v Thomayerově nemocnici).

Předplaťte si voucher online tady. Nakoupíte dneska, využijete později.

Péči si můžete dopředu předplatiti i posláním peněz na účet 2500428918/2010 – do zprávy nezapomeňte uvést svůj e-mail, na který vám obratem přijde voucher s platností 1 roku.

Mrkněte se, z čeho můžete vybírat na Studio Mísha – kosmetika.

V provozu je také eshop s kvalitními kosmetickými přípravky.

Zeptejte se na co chcete na telefonu 739 990 333.

Studio Mísha nabízí předplatné služeb nebo nákup v eshopu.
Nezdolná optimistka Míša má připravené vouchery pro vaši krásu

Divadlo Zvoneček

Ani nestihl zazvonit zvonec a pohádkám Zvonečku byl náhle konec. Loutky tedy momentálně zahálejí. Aby jim nezrezivěla vahadla, můžete je podpořit a koupit si vstupenku na „NIC“. Rozhodně nebude k ničemu, naopak – díky ní bude Zvoneček moct na podzim zase hrát.

Kupte si vstupenku na Pohádku o ničem a pomozte loutkám přežít do podzimu.

Loutky Divadla Zvoneček se na vás těší na podzim!

Keramika Alžběta Labounková

Můžete si pro sebe nebo své blízké zakoupit dárkový poukaz, kterým zaplatíte kurz, nebo si můžete nakoupit výrobky.

Alžběta také chystá videokurzy pro děti. Podrobnosti najdete na Alžbětině webu nebo Youtube kanále. Hlínu je možné si vyzvedávat u Alžběty nebo ji přiveze k vám.

Rovněž máte možnost nechat si něco vyrobit na zakázku.

Pro víc informací kontaktujte přímo Alžbětu na telefonu 731 415 420 nebo emailu labounek@me.com.

Keramika Alžběta Labounková nabízí dárkové poukazy nebo online kurzy
Keramika Alžběty Labounkové má co nabídnout

Periferie Cafe

Kavárna se proměnila ve farmářský obchůdek, který nabízí dobroty od svých osvědčených dodavatelů. Zajděte bez objednávky – dveře jsou otevřeny, ale klidně nám i zavolejte, napište přes FB, Insta nebo mail periferiecafe@gmail.com nebo tel. 244 402 487.

Periferie Cafe nabízí farmářské dobroty
Z kavárny je farmářský obchůdek

Dejte o své podpoře vědět na sociálních sítích a třeba je tím inspirujete ostatní, aby se přidali také. Sdílejte s hashtagem #podporujubranik a #utracimnarohu

Za každým podnikem stojí lidé, kteří vám dělají super zmrzlinu, starají se o vás na kosmetice anebo vlastní neobyčejnou hospodu, kam rádi chodíte.

Chcete tu mít svůj podnik? Ozvěte se nám na nasbranik@gmail.com.

Nabízím/potřebuji pomoc

V této krizové době je hodně lidí, kteří nabízejí pomoc, a také hodně lidí pomoc potřebuje. Zkusili jsme pro vás shrnout přehled těch nejdůležitějších projektů, do kterých se můžete zapojit nebo vám naopak mohou pomoci. Pokud víte o další pomoci, dejte nám vědět na nasbranik@gmail.com.