Ekorezidence Braník a dopravní zátěž

Registrujte se na komisi. Jako první bod se bude projednávat Dopravně inženýrské posouzení napojení Ekorezidence Braník na silniční síť.

Zasedání komise se koná ve čtvrtek 6. února 2020 od 16.00 hod v zasedací místnosti č. 9. 12, v 9. patře, Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Pozor na komisi se musíte registrovat v tomto odkaze: https://www.praha4.cz/app/comm?id=10

Víc o Ekorezidenci Braník

V Braníku se chystá nový developerský projekt: Ekorezidence Braník. Stavět ho má společnost Ekospol na pozemcích mezi Subterrou, potokem a Jižní Spojkou. Výhoda je, že výstavba na těchto pozemcích nemá téměř sousedy, kterým by novostavby mohly sebrat světlo z oken. Stále se ovšem jedná o výstavbu téměř 300 nových bytů, takže je na místě ostražitost. Příjezd k Ekorezidenci by zajišťovala dnes poměrně klidná ulice Bezová, kde je školka.

Jak se na Ekorezidenci dívá radnice MČ Praha?

Vedení Prahy 4 ústy Patrika Opy v radničním časopise Tučňák nesouhlasí se stavebním záměrem Ekorezidence Braník a požaduje po stavebním odboru zamítnutí žádosti společnosti Ekospol o vydání povolení ke stavbě. K tomu dodalo několikastránkové námitky a odůvodnění. Co udělá stavební odbor je samozřejmě velká neznámá. Zrovna ten u nás na Praze 4 má jednu z nejhorších pověstí v Praze.

Podle časopisu Tučňák se vedení Prahy 4 nelíbí ani umístění stavby a její urbanistický a architektonický ráz. Výtkou je nedořešený očekávaný nárůst dopravy na přilehlé komunikace či potřebný rozsah parkování pro nové obyvatele. Na bezmála tři sta bytů totiž bude mít Ekorezidence pouze cca sto sedmdesát parkovacích míst. Dořešena rovněž není ani potřebná občanská vybavenost této lokality.

Patrik Opa, radního pro územní rozvoj a dopravu:

„Záměr stavby není v souladu s požadavkem stavebního zákona na dosažení udržitelného rozvoje území. Nevyhovující je prostorové uspořádání jednotlivých budov, které půdorysem ani orientací nenavazují na stávající zástavbu v této části Braníka. Společnost Ekospol také otevřeně nerespektuje kompoziční osy a průhledy z Branického náměstí. Byli jsme společností Ekospol postaveni před hotovou věc. S jejím záměrem jsme se, stejně jako místní obyvatelé, měli možnost seznámit až na poslední chvíli. Poté, co jsme viděli projekt, chápeme proč. Stížnosti a obavy ze strany obyvatel Braníku ale vnímáme. Po stavebním odboru nyní požadujeme zamítnutí žádosti společnosti Ekospol o vydání povolení ke stavbě v rámci našich, několikastránkových námitek a odůvodnění. Nyní čekáme na stanovisko stavebního odboru, podle kterého budeme postupovat dále.“

Bylo vydáno stavební povolení pro Obytný soubor Braník

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, schválil stavební záměr na stavbu nazvanou „Obytný soubor Braník“.  Stavební povolení bylo vydáno společnosti Trigema.

Stavba obsahuje tento soubor staveb:

– bytový dům o třech sekcích A1, A2 a B

– bytový dům C

– řadové rodinné domy R1 až R5

– řadové rodinné domy R6 až R11

– řadové rodinné domy R12 až R15

Vizualizaci projektu najdete zde: https://www.qarta.cz/cs/projekty/obytny-soubor-branik-40/

Kompletní stavební povolení najdete dole pod článkem.

Původní stavba vypadala úplně jinak. Díky obrovskému úsilí místních se projekt v této podobě nerealizoval.

Obytný soubor Braník – historie

V roce 2011 jsme se dozvěděli, že se v Braníku chystá výstavba skupiny sedmipatrových domů s 360 byty. Domy měly vyrůst na platformě vyvýšených zastřešených garáží, v odděleném prostoru nad úrovní ulice. Průchod mezi domy by byl nemožný, návaznost na starou zástavbu nulová.

2011 – gigantický monolit s 360 byty

Magistrát hl. m. Prahy totiž schválil na žádost investora záměru „Branické náměstí“ změnu pražského územního plánu, kterou byl v území zvýšen koeficient podlažních ploch. Nové domy měly být o tři patra vyšší, než kolik povoloval původní územní plán! Změna územního plánu nebyla veřejně projednána. Díky tomu se později podařilo navýšení územního zvrátit.

2014 – žalujeme magistrát hl. m. Prahy

Místní spolky a občané začali nastalou situaci řešit. Vznikla petice s 2 300 podpisy a probíhala jednání s radnicí. Situace ale vypadala beznadějně.

V roce 2014 nám pomohl tým právníků Frank Bold situaci analyzovat a navrhl sepsání žalobu proti nezákonné úpravě územního plánu. Několik vlastníků nemovitostí dotčených stavbou zastupovaných právníky z Frank Bold žalobu na Magistrát hl. m. Prahy sepsalo a podalo.

Na žalobu probíhala velká sbírka v celém Braníku a peníze se bez problémů vybraly.

2014 – vyhráli jsme žalobu!

Městský soud dal Braníku za pravdu a na základě žalobu nezákonou úpravu územního plánu zrušil jako jeden z prvních případů v Praze. V navrhované podobě se tedy stavět nesmělo.

2016 – nová podoba projektu

K obytnému souboru Braník bylo v říjnu 2016 uspořádáno setkání místních s investorem ve školní jídelně ZŠ Školní. Investorem stavby se stala Trigema.

Byl představen projekt a schváleny změny, které vzešly z podnětu od občanů.

1. Zvýšení odstup oproti ulici Vrbova

2. Prostupnost územím, kde bude alej stromů

3. Přidání 6 parkovacích míst na povrchu nyní 16

4. Závazný příslib developera na financování terénních úprava a instalaci dětských prvků na v okolí Kunratického potoka

5. Přednostní právo branických občanů na koupi podzemních parkovacích stání před oficiálním zahájení prodeji (cca 50 míst)

6. Poskytnutí nebytového prostoru za zvýhodněné nájemné pro služebnu Městské policie

Rozsah projektu oproti roku 2011:

Výška 4 patra + 1 ustupující směrem k ulici Ke Krči a Vrbova (místo 7)

132 bytů místo 360 bytů

630 m2 komerčních ploch místo 2000 m2

16 parkovacích míst na povrchu místo 0

213 parkovacích podzemních stání místo 469

Hrubá podlažní plocha je 17 360 m2, tj. o 57% menší

2020 – bylo vydáno stavební povolení pro Obytný soubor Braník.

Masopust a divadlo v Braníku!

Zveme srdečně všechny sousedy na masopustní veselici a následná divadla pro děti i pro dospělé. Masopust v Braníku se koná 8. 2. od 15 hodin.

Program masopustu v Braníku

15:00 sraz maškar u ZŠ Školní s sebou, hrnce, vařečky, hudební nástroje. Chcete-li pro sousedy napéct koblihy koláčky a další dobroty, vaší kreativitě se meze nekladou. Průvod pro vás organizuje Alžběta Labounková, kterou děti dobře znají z keramiky v Braníku.

15:00 – 16:15 průvod maškar Braníkem s programem pro děti i dospěláky.

16:15 začne žranice na dvorečku Divadla Duncan Centre, Branická 41. Zajišťuje Zmrzlinárna Braník, takže se máme na co těšit. Nestihli jste průvod? Nevadí, dáte si něco dobrého a zajdete si na divadlo.

17:00 Líná Máňa Divadlo Kubrt si připravilo pohádku pro děti

18:00 Chceš mě, chci tě! Branické Vši zahrají hru pro dospělé.

Těšíme se na vás a pozvěte všechny známé a kamarády!

Máte dotazy? Sem s nimi nasbranik@gmail.com

Hledáme pomocníka pro organizaci masopustního průvodu!

EDIT: Pomocníky máme. průvod bude!

Mrkněte se na to, jak bude letošní masopust vypadat a přijďte!

POZOR, POZOR! Hledáme organizátora masopustního průvodu! 

8. 2. 2020 chceme v Braníku masopust. Masopustní průvod začne u školy, projde Braníkem a skončí v Duncan Centre. Tam budou připraveny od 16:15 dobroty a nápoje. Od 17:00 bude divadlo pro děti a od 18:00 představení pro dospělé.

Průvod by měl začít kolem 15:00.

Sami ale zorganizovat průvod Braníkem nezvládneme. Potřebujeme někoho, kdo ho provede Braníkem. Někdo, kdo se nebude bát nahlas do amplionu mluvit a po cestě vymyslí zastávku s rychlou soutěží, nebo jinou zábavou pro děti.

Přípravy vám nezaberou moc času, o plakáty, propagaci a program v Duncanu se staráme my. Jde jen o to se nebát průvod včas odstartovat, na Branickém náměstí zorganizovat malou soutěž (nebo jiný program podle libosti) pro děti a pak všechny dovést do Duncan Centre, kde si dají něco dobrého a pošlou děti na divadlo. Dospěláci si mohou s nápoji a jiným občerstvením počkat do 18:00 na představení Branických Vší.

Kdybyste se do toho chtěli pustit, určitě se ozvěte!

Chcete-li se zapojit do této akce, napište nám co nejdřív na nasbranik@gmail.com.

Pokud se organizátor nenajde, nezoufejme, bude jen posezení, resp. „postání“ s něčím dobrým před Duncanem a pak divadla.

Těšíme se na vaše nápady!

Masopust v Braníku 2012

Advent v Braníku letos nebude

S lítostí vám musíme oznámit, že tento rok se nekoná branický adventní trh ani divadlo v Divadle Duncan centre. Jsme z toho smutní, ale z kapacitních důvodů to prostě není možné realizovat (ani divadlo, ani trh).

Na divadlo pro děti a dospěláky jsme ale nezapomněli! Jeho termín jenom posouváme a to na 8. února 2020. Možná bude součástí i masopustní průvod, ale to se nechme překvapit.

Máte-li v plánu uspořádat nějakou vlastní vánoční akci, dejte nám vědět a my ji rádi uveřejníme. Podklady nám, prosím, posílejte podle tohoto vzoru: https://www.nasbranik.cz/zverejnime-vasi-akci-v-braniku/

Divadlo a advent v Braníku 2018
Divadlo a advent v Braníku 2018

Branické divadlo má nového nájemce

Braník má důvod k radosti! A tím je nový nájemce Branického divadla. MČ Praha 4 ji hodlá pronajmout společnosti United Arts & Co. Ta stojí za skupinou Losers Cirque Company, která začíná šlapat na paty populárnímu Cirku La Putyka.

Moderní pojetí akrobacie, tance, živé hudby a divadla si v posledních letech získává stále větší popularitu. Losers Cirque Company do teď působilo hlavně v Divadle Na Fidlovačce v Praze 4 a jako host také v prostorách holešovické La Fabriky.

Losers Cirque Company je produkčním projektem společnosti United Atrs Petra Horníčka a Zdeňka Moravce. V současné době má Losers Cirque Company na repertoáru tři úspěšná novocirkusová představení – The Loser(s) – 2014, Wall(s) & Handbags – 2015, Beach Boys – 2016, Kolaps – 2017, Vzduchem – 2018, EGO – 2018 a Heroes – 2019. Každé představení je jedinečné svým nastudováním. Stálý tým herců, tanečníků a akrobatů vždy přizve ke spolupráci další etablované umělce z různých oborů a tak vzniknou jedinečné projekty, které mají ambici obstát v konkurenci se zahraničními produkcemi.

Branické divadlo bylo před rokem 2016 několik let mimo provoz. Radnice nechala budovu zrekonstruovat. Následně několikrát neúspěšně hledala nájemce. Divadlo pak získala k provozování firma BCD CZ a.s., a principálem se stal Václav Čížkovský. Rozhodnutí o ukončení nájemní smlouvy učinilo bývalé vedení čtyřky 19. září 2018. Čížkovský dlužil na nájmu a nevyplácel honoráře hercům ani dalším zaměstnancům divadla.

Losers Cirque Company

Kroužek Mladý hasič v Braníku

Zveme všechny šikovné holky a kluky k dobrovolným hasičům v Braníku. 

Mladí hasiči Braník mají tréninky každý čtvrtek v ABC Braník.

Tréninky jsou atleticky založené s překonáváním bariér a nácvikem hašení, praktických dovedností a vědomostních znalostí. 

Cvičíme požární útok a variabilně běháme na dráze v ABC Braník, orientační bod pro nově příchozí je červený Ford Transit.

Trénink, dokud to jde, probíhá venku, se změnou času bude probíhat kombinovaně v klubovně a v tělocvičně. V zimě se nacvičují znalostní disciplíny, které bývají zakomponované v soutěžích, tj. uzly, znalost techniky, ale také první pomoc, jak se zorientovat v prostředí a další užitečné dovednosti.

Na kroužek nyní chodí okolo deseti dětí a máme též kombinované účasti, kdy k nám chodí děti z atletiky, z tance, z ragby, a střídavě trénují s námi a účastní se také závodů.

Platí se pouze členský příspěvek cca 300 Kč ročně. 

Chcete-li vědět víc, obraťte se na telefon 724 478 571 nebo email mladihasici@hasicibranik.cz

Třešňovka – společné plánování

Zajímá Vás, jak bude vypadat Branická Třešňovka za 10 let? Dovolujeme si Vás pozvat na setkání

Branická Třešňovka – jak dál? Společné plánování, které proběhne v pondělí 7. října 2019 od 18 hodin v Třešňovce.

Víc informací najdete na plakátku.

Potvrzení účasti je nutné na email baratycova@gmail.com nejpozději do 1. října 2019

Běhání v Braníku pro amatéry

Baví vás běhat a nemáte s kým? Jste z Braníka nebo okolí?

Zveme vás do branické běžecké skupinky. Pojďte se k nám připojit na pravidelné pondělní běhy.

Budeme běhat od 5 do 10 km (za začátku spíš těch 5 km) v tempu cca 5 km za 30 minut (bude-li nás víc, můžeme se rozdělit podle zdatnosti a nálady na pomalejší a rychlejší skupinu).

Sraz každé pondělí u hřiště Na Mlejnku (u podchodu k tramvaji Pobřežní cesta). Začínáme 23.9. 2019

Nejde o vedený trénink, spíš o to se vzájemně motivovat a vytáhnout se z gauče na vzduch.
Chcete se na něco zeptat? Napište na nasbranik@gmail.com

Tady najdete událost na Facebooku.

Zveme vás na nové skupinové cvičení v Braníku.

Kruhový trénink bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 17:30 do 18:30 v tělocvičně ZŠ Školní.

Vedou ho dva sympatičtí sourozenci z Braníka a zvou na něj všechny, kdo se rádi hýbají. Jaké cvičení bude?

“ Naše tréninky sestavujeme v souladu s heslem: Ve zdravém těle, zdravý duch. Kromě práce s tělem se zabýváme tedy i prací s pozitivně nastavenou myslí, motivací a vnitřní pohodou. V našich trénincích klademe důraz na funkční a přirozený pohyb. Každé tělo je jedinečné, proto se i na skupinových trénincích maximálně snažíme o individuální přístup. „

První hodina je ZDARMA!

Přihlašování a informace:

https://www.facebook.com/pg/2veFORME/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/2veFORME/events/?ref=page_internal

Více informací naleznete na: http://2veforme.cz/