Category: Obytný soubor Braník

Archiv rubriky: Obytný soubor Braník

Bylo vydáno stavební povolení pro Obytný soubor Braník

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, schválil stavební záměr na stavbu nazvanou „Obytný soubor Braník“.  Stavební povolení bylo vydáno společnosti Trigema.

Stavba obsahuje tento soubor staveb:

– bytový dům o třech sekcích A1, A2 a B

– bytový dům C

– řadové rodinné domy R1 až R5

– řadové rodinné domy R6 až R11

– řadové rodinné domy R12 až R15

Vizualizaci projektu najdete zde: https://www.qarta.cz/cs/projekty/obytny-soubor-branik-40/

Kompletní stavební povolení najdete dole pod článkem.

Původní stavba vypadala úplně jinak. Díky obrovskému úsilí místních se projekt v této podobě nerealizoval.

Obytný soubor Braník – historie

V roce 2011 jsme se dozvěděli, že se v Braníku chystá výstavba skupiny sedmipatrových domů s 360 byty. Domy měly vyrůst na platformě vyvýšených zastřešených garáží, v odděleném prostoru nad úrovní ulice. Průchod mezi domy by byl nemožný, návaznost na starou zástavbu nulová.

2011 – gigantický monolit s 360 byty

Magistrát hl. m. Prahy totiž schválil na žádost investora záměru „Branické náměstí“ změnu pražského územního plánu, kterou byl v území zvýšen koeficient podlažních ploch. Nové domy měly být o tři patra vyšší, než kolik povoloval původní územní plán! Změna územního plánu nebyla veřejně projednána. Díky tomu se později podařilo navýšení územního zvrátit.

2014 – žalujeme magistrát hl. m. Prahy

Místní spolky a občané začali nastalou situaci řešit. Vznikla petice s 2 300 podpisy a probíhala jednání s radnicí. Situace ale vypadala beznadějně.

V roce 2014 nám pomohl tým právníků Frank Bold situaci analyzovat a navrhl sepsání žalobu proti nezákonné úpravě územního plánu. Několik vlastníků nemovitostí dotčených stavbou zastupovaných právníky z Frank Bold žalobu na Magistrát hl. m. Prahy sepsalo a podalo.

Na žalobu probíhala velká sbírka v celém Braníku a peníze se bez problémů vybraly.

2014 – vyhráli jsme žalobu!

Městský soud dal Braníku za pravdu a na základě žalobu nezákonou úpravu územního plánu zrušil jako jeden z prvních případů v Praze. V navrhované podobě se tedy stavět nesmělo.

2016 – nová podoba projektu

K obytnému souboru Braník bylo v říjnu 2016 uspořádáno setkání místních s investorem ve školní jídelně ZŠ Školní. Investorem stavby se stala Trigema.

Byl představen projekt a schváleny změny, které vzešly z podnětu od občanů.

1. Zvýšení odstup oproti ulici Vrbova

2. Prostupnost územím, kde bude alej stromů

3. Přidání 6 parkovacích míst na povrchu nyní 16

4. Závazný příslib developera na financování terénních úprava a instalaci dětských prvků na v okolí Kunratického potoka

5. Přednostní právo branických občanů na koupi podzemních parkovacích stání před oficiálním zahájení prodeji (cca 50 míst)

6. Poskytnutí nebytového prostoru za zvýhodněné nájemné pro služebnu Městské policie

Rozsah projektu oproti roku 2011:

Výška 4 patra + 1 ustupující směrem k ulici Ke Krči a Vrbova (místo 7)

132 bytů místo 360 bytů

630 m2 komerčních ploch místo 2000 m2

16 parkovacích míst na povrchu místo 0

213 parkovacích podzemních stání místo 469

Hrubá podlažní plocha je 17 360 m2, tj. o 57% menší

2020 – bylo vydáno stavební povolení pro Obytný soubor Braník.