Pěšina v Braníku zůstane zachovaná

Znovu se ukazuje, že občanská společnost a tlak veřejnosti fungují a má cenu komunikovat s radnicí a zajímat se o věci kolem sebe.

Nedávno jsme psali o petici proti prodeji pozemků, kvůli kterým by zanikla pěší spojka z horního Braníka do spodního Braníka.

Protesty proti zrušení pěší spojky v Braníku zafungovaly

Vznikla petice proti prodeji a lidé, kterých by se toto zrušení pěšiny dotklo, začali komunikovat s radnicí a žádat ji, aby dotčené pozemky neprodávala. Po setkání zájemců o koupi a těch, kteří proti tomu protestovali, rada MČ Praha 4 rozhodla o zrušení záměru prodeje stezky.

Níže najdete email od iniciátorů protestní akce. Máme radost s vámi!

Pěší spojka z horního do dolního Braníka
Pěší spojka z horního do dolního Braníka

Potěšil zájem místních i reakce radnice

Občanská aktivita pro zachování pěšího průchodu v Braníku nalezla oporu v usnesení Rady MČ Prahy 4.

Úřad městské části Praha 4 na základě žádosti několika vlastníků okolních zahrad v prosinci 2019 zveřejnil záměr prodeje pozemků (parc. č. 2848/3, 2846/1, 2845/1, 2845/5, 2845/6, 2845/7, 2845/8, vše k. ú. Braník), které tvoří pěší spojnici mezi oblastí vrchního Braníka okolo ulic Nad Křížkem a Vlnitá a starým Braníkem. Vzhledem k tomu, že prodejem pozemků by nenávratně zmizelo toto využívané pěší propojení, vytvořili jsme občanskou iniciativu a zformulovali důvody pro zachování této stezky.

Překvapil nás velký zájem sousedů a místních obyvatel o věc a množství podpisů požadující zachování stezky. Následně nás mile potěšila i reakce městské části Praha 4. Kontaktoval nás místostarosta Michal Hroza, který s námi vstoupil v jednání stejně jako se zájemci o koupi pozemků. Následně inicioval dvě setkání zúčastněných stran a obyvatel Braníka, kteří pěší průchod využívají.

Na základě těchto společných setkání rada MČ Prahy 4 rozhodla o zrušení záměru prodeje stezky. S místostarostou Michalem Hrozou jsme se domluvili, že zachráněnou stezku budeme udržovat vlastními silami. Chtěli bychom vám všem poděkovat za podporu!

Jiří Bíza, Filip Ornstein, Jana Buzková