Adventní trh a divadlo Branických Vší

20.12. se od 17:00 se můžete těšit na malý adventní trh a občerstvení před Divadlem Bravo. Těšit se můžete na dobroty od Zmrzlinárny Braník.

V 19:00 vám v Divadle Bravo zahraje ochotnický spolek Branické Vši obnovenou a vylepšenou hru o posmrtném životě.

Přejímka boží do náruče boží

Hra je inspirovaná úvahami o posmrtném životě. Nebo možná spíš slavným filmem Tima Burtona Beetlejuice, který ukazuje posmrtný život jako obskurní úřad, kde se rozdělují nově příchozí do nebe a pekla. („My tomu takhle tady neříkáme, ale pokud jste katolička, nebo si to neumíte jinak představit, tak prosím pěkně do nebe či do pekla.“)

Kde můžete koupit na adventní divadlo lístky?

Lístky můžete koupit před představením přímo v Divadle Bravo nebo v předprodeji na Goout.

Víc o souboru Branické Vši

Branické Vši je ochotnický divadelní soubor, který v Braníku působí už 11 let. Pravidelně pro vás hrají v Divadle Duncan Centre, kde také připravují adventní trh, vídat je můžete také na Festivalu Braník Sobě.

Se spolkem Náš Braník jsou pevně spjati od samého počátku.

Víc o souboru najdete na webu www.branickevsi.cz

Ochotnická branická divadla v Divadle Bravo

V předvečer festivalu Braník Sobě vás srdečně zveme do Divadlo BRAVO na představení Divadla KUBRT a divadla Branické Vši. Výtěžek ze vstupného půjde na podporu festivalu Braník Sobě.

9.9. 2022 Divadlo Bravo

17:00 pohádka pro děti Jak zdomácněl traktor od Divadlo Kubrt. Víc informací a možnost koupit lístky dopředu najdete tady: goout.net/cs/jak-zdomacnel-traktor

19:00 westernová detektivka pro dospělé Ospalá díra od Branické vši. Víc informací a možnost koupit lístky dopředu najdete tady:  goout.net/cs/ospala-dira

Ospalá díra
Zapadlý hostinec vysoko v horách na divokém západě. Hledaný vrah, ožralý indián, frustrovaná hostinská, dementní babička. Stát se může úplně všechno!
Detektivní příběh z divokého západu Ospalá díra vás nenechá chvilku vydechnout.
Atmosféru představení dokresluje originální hudba Sambal Band.

Co znamená Metropolitní plán pro Braník a Novodvorskou?

Přijďte se podívat, co Braníku přinese nový Metropolitní plán. Představí vám ho Honza Slanina v Periferie Café.

20.6. v 18:00 se můžete dozvědět, co Metropolitní plán přinese pro Braník a Novodvorskou.

Metropolitní plán je také k vidění v Centru architektury a městského plánování (CAMP) i k nahlédnutí online – https://iprpraha.cz/stranka/96/vykresy-uzemniho-planu.

Co je Metropolitní plán?

Metropolitní plán je připravovaný nový územní plán Prahy, který stanoví pravidla pro výstavbu na další desítky let a jediná možnost pro veřejnost ho ovlivnit je teď.

V celé Praze se budou měnit podmínky pro zástavbu, může se stát, že ve vašem okolí bude moci vzniknout vysoká či kapacitní stavba, která třeba podle platného územního plánu nemůže

Teď máte šanci ovlivnit podobu svojí čtvrti

Pokud se k takové změně nevyjádříte do 30. června 2022, s vysokou pravděpodobností už později nebudete moci (v územním řízení vám stavební úřad řekne, že je to v souladu s územním plánem, a že jste se k němu nevyjádřili)

Připomínky lze podat shodně za Braník a Novodvorskou

Podepsat se k věcně shodné připomínce Braník můžete v Papírnictví Braník, Nová Restaurace Na Jezerce nebo také v Kulovna Bar.

Znění shodných připomínek za Braník:

My níže podepsaní občané Prahy uplatňujeme následující připomínky k návrhu územního plánu Prahy (Metropolitního plánu Prahy) a zmocňujeme jako zástupce veřejnosti k podání námitek a k jejich projednání, jakož i k podání všech opravných prostředků včetně žaloby u soudu, Jana Slaninu, nar. dne 13. 8. 1978, bytem Nad Lomem 740/28, 147 00 Praha 4: 1)

  1. požadujeme vymezení lokality Branických skal a Školního vrchu jako nezastavitelné;
  2. požadujeme do plánu doplnit důslednou ochranu charakteru zástavby historického jádra předměstské obce Braník dle stávajícího územního plánu, zejména podél ulic Stará Cesta, Branická, Ve Dvoře, Pod Vinohradem, s důrazem na zachování výškové hladiny zástavby;
  3. nesouhlasíme s návrhem výškové regulace v území, která v již dotvořené urbanistické struktuře Braníka připouští novou zástavbu vyšší nežli je zástavba dosavadní, a to často i o 2 nadzemní podlaží; požadujeme, aby výšková regulace důsledně vycházela z obvyklé výšky zástavby v území, nikoli z výšky nejvyšších objektů v území; pro území jádra Braníka by tedy výšková regulace měla činit 3 regulovaná nadzemní podlaží (RNP), v plochách se zachovanou vesnickou zástavbou pak 2 RNP;
  4. pro transformační plochu 411/043/2177 požadujeme stanovit typ blokové struktury zástavby a stanovit povinný podíl zeleně odpovídající charakteru zástavby při ulicích Skálové, Tiché, Zelinářská.

Shodná připomínka k vytisknutí a sběru podpisů:

http://www.praha4sobe.cz/download/branik-vecne-shodna-pripominka.pdf

Foto: IPR

Podpořme kulturu v Braníku

Minulý rok začaly v Ledárnách koncerty pořádané Lucerna Music Bar. A bylo to skvělé! Posléze se objevila prapodivná petice, za kterou stojí pár anonymních profilů na Facebooku, která požaduje ukončení této kulturní akce. Na webu iniciativy (Hluk z Prahy 4) nenajdete jediné konkrétní jméno nebo informaci, kdo za ní stojí. Celá iniciativa vypadá dost podivně a objevují se spekulace, že se možná jedná o nějaký konkurenční podnik, který by rád dělal své aktivity v protilehlém A parku. Těžko říct. Každopádně uvádí nepravdivé informace a hluk pocházející z Ledáren nadměrně zveličuje.

Náš Braník podporuje zachování veřejného prostoru pro pořádání kulturních akcí.

Ledárny vyšly iniciativě Proti hluku vstříc a společně s radnicí domluvili omezení počtu koncertů a také jejich konec v 21 hodin. To ale iniciativě nestačí a bojuje za úplné zrušení letní scény v Ledárnách.

Ledárny Open Air neporušují žádnou vyhlášku a zákony a jsou v jednání jak s Prahou 4, tak Magistrátem hl. m. Prahy. Magistrát rovněž obdržel dopis, kde jsou podrobně popsána protihluková opatření, které Ledárny Open Air učinily.

Braník je krásné, ale určitě ne klidné místo v Praze (městská automobilová doprava – jižní spojka, letecká doprava, občané z hnutí hlukzprahy4 a mnoho dalšího rušivého elementů). A většina lidí je ráda, že se po covidovém vězení vrací do města kultura.

Proto jsme se rozhodli podpořit protiakci a petici s názvem „90 MINUT PRO ŽIVOU KULTURU.“

Tuto petici organizuje Lucerna Music Bar. Citujeme:

„Rádi bychom s naší letní klubovou scénou v Ledárnách pokračovali i v příštích letech. K tomu potřebujeme vaši pomoc. Připojte prosím svůj podpis k petici 90 MINUT PRO ŽIVOU KULTURU a podpořte tak další konání Lucerna Music Bar Open Air.“

Podepsat ji můžete snadno a online tady: 90 MINUT PRO ŽIVOU KULTURU

Open Air Ledárny Braník, kultura v Praze 4

Obrovské věžáky v Údolní

Další předimenzovaná stavba v Braníku se chystá. Tentokrát se to týká Jiráskově čtvrti. Jejich výzvu sdílíme. S dotazy a jakoukoliv aktivitou se obracejte na pana Viktora Puci: info@grafika-puci.cz

Co se děje v Jiráskově čtvrti?

Sousedé pozor! Magistrát dal zelenou bezohledné developerské výstavbě přímo u nás. Hrozí, že přijdeme o park, dětské hřiště i oblíbenou pizzerii Pepíno a protilehlou hospodu. Ti z vás, kdo toto místo znáte, tak víte, že je zde denně hřiště plné dětí, že se zde potkávají starší a mladí, navíc celé místo stojí před novým komunitním kulturním centrem KC Údolní.

Celou oblast má podle plánů developerů, už odsouhlasených Magistrátem hl.m.Prahy, nahradit jedno velké staveniště, aby zde vyrostly dva ohromné vysokokapacitní věžáky. Navíc můžeme přijít i o bezpečnost provozu v okolí: křižovatka ulic Údolní x Vavřenova, je považována již nyní za nejnebezpečnější místo na celé Novodvorské, což stavba a následné výjezdy aut z podzemních garáží nových domů ještě zhorší.

A pozor: z návrhu nového metropolitního plánu vyplývá, že tím to zde neskončí!

Žádáme MČ Praha 4, ať řekne stavbě ne

Městská část Praha 4 – jako dotčený účastník řízení – by měla tyto devoleperské záměry razantně odmítnout. Vyzvěme ji k tomu každý z nás občanskou námitkou e-mailem, je to naše poslední možnost jak celou tragédii zvrátit. Braňme se proti zrušení zeleně, dětského hřiště a oblíbené pizzerie Pepíno. Nedopusťme, aby v naší čtvrti vyhrály peníze a dravé ambice bezohledných developerů.

Nemusíte dělat mnoho, stačí co nejdříve, nejlépe ještě dnes, napsat e-mail zastupitelům P4, že s plánem likvidace veřejné zeleně, veřejných rekreačních ploch a vybavenosti nesouhlasíte a žádáte je, aby plán magistrátu neakceptovali a vydali k němu jasný NEsouhlas.

Návrh dopisu je připraven níže.

Navíc pokud bydlíte v blízkosti a byli jste obesláni úřadem, zapojte se neprodleně námitkami do územního řízení s výše uvedenými argumenty proti stavbě jako takové nebo proti souvisejícím věcem (doprava, parkování, likvidace zbývající občanské vybavenosti atd.). Ten, kdo obeslán nebyl a cítí se být plánovanou výstavbou dotčen, může tak učinit pouze do dalších 15 dní.

Zde pozor! Úřad využil možnosti nerozesílat oznámení všem dotčeným subjektům, pokud jejich počet přesáhne 30, a namísto toho zveřejnit zahájení řízení oznámením na úřední desce. Řada dotčených vlastníků z vás se tak o zahájení řízení nedozví a námitky v termínu nepodá! Níže odkaz na stažení zmíněného oznámení z elektronické úřední desky MČ Praha 4 https://cztedeskaext.praha4.cz/eDeska/download.jsp

Případnou pomoc zde poskytne pan Viktor Puci: info@grafika-puci.cz

Dopis zastupitelům

Dobrý den, jsem šokován/a postupem MČ Praha 4 a zároveň tímto vznáším svůj hluboký občanský nesouhlas s vydáním souhlasu Magistrátu developerům ke stavbě dvou vysokokapacitních “věžáků” na místě současného parku, dětského hřiště a občanské vybavenosti kolem Restaurace Pavouk a Pizzerie Pepino.

Navíc křižovatka ulic Údolní x Vavřenova je považována již nyní za nejnebezpečnější místo na celé Novodvorské, což stavba zmíněných vysokokapacitních věžáků a následné výjezdy aut z podzemních garáží nových domů ještě zhorší. Zanikne tak významný komunitní kousek zeleně s hřištěm a odpočinkovou zónou – denně se zde setkávají rodiny s dětmi, prochází se starší občané, navíc je to kousek zeleně přímo před novým komunitním kulturním centrem KC Údolní.

Celé místo slouží jako důležitý bod občanské vybavenosti pro několik čtvrtí: Novodvorská, Hodkovičky, Jiráskova čtvrť. Tato nehoráznost by se tak dotkla mnoha občanů. Nebráním se modernizaci čtvrti, ale je nutné mít ve středobodu vždy člověka, zhumanizovat aktuální záměry, přehodnotit je v nové studii, která toto vše zohlední.

Předem děkuji za Váš boj za náš společný občanský prostor, za životní prostředí zeleně, za bezpečnost dětí a místo k odpočinku starých. Zajistěte, aby nad zdravým rozumem a lidskou slušností nevyhrály peníze a dravé ambice bezohledných developerů. S pozdravem…….

Může jít o obrázek skyscraper a textu

Zrušeno stavební povolení pro Ekorezidence Braník

Díky námitkám branických patriotů i městské části magistrát zrušil stavební povolení pro Ekorezidenci Braník.

Jeho hodnocení si Ekospol za rámeček nedá:
Na základě přezkoumání celé věci MHMP STR dospěl k závěru, že posuzovaný stavební záměr nesplňuje požadavky ust. § 20 PSP z hlediska začlenění do lokality. Stavební záměr je navržen jako izolovaný ostrov zástavby podél slepé ulice, což není v okolí obvyklé. Navrhovaným řešením dojde k omezení prostupnosti území. Stavební záměr rovněž nerespektuje územně technické podmínky, tj. nerespektuje vznikající okolní zástavbu a hmotově na ní nenavazuje.


Řízení ovšem bude pokračovat, takže nás sledujte dál.

Ekorezidence Braník

Divadlo 2021

Branické adventní divadlo je zase tady!

Z důvodů nařízení vlády se nesmí konat adventní trh.

Do Divadla Kubrt zasáhla nemoc, takže letos se divadlo pro děti bohužel nemůže konat. Hrajeme tedy pouze hru pro dospělé.

11.12. Divadlo Duncan Centre, Branická 145


17:00 svařák a horká čokoláda od Zmrzlinárna Braník


18:00 Divadlo Branické Vši + Sambal Band – Ospalá díra

western pro dospělé publikum (80 minut)

www.branickevsi.cz

facebook.com/Sambalbandpraha/


Covid informace k Branickému Adventu

Pro návštěvu divadelních představení je nutný doklad o prodělané nemoci, nebo ukončené očkování. V sále mějte nasazené respirátory.

Moc děkujeme.

Co vyroste na místě Kalašovy pekárny?

Na místě bývalé Kalašovy pekárny v Branické ulici se chystá nová stavba. Náš Braník naplánoval s architekty tohoto projektu veřejnou informační schůzku, abychom se dozvěděli více. Tímto Vás srdečně zveme 13. 10. 2021 od 17:30 do Periferie Cafe.

Zeptejte se investora na projekt sami.

Pozvánka na 39. ročník nejstaršího pražského triatlonu Papírový muž/žena

V sobotu 18. září 2021 v 9:00 odstartuje u Restaurace ABC již 39. ročník tradičního branického závodu Papírový muž/žena, tzv. Papírák. Triatlonu, který je desetinou legendárního Ironmana, se mohou zúčastnit malí i velcí, kteří si chtějí zasportovat a užít si legraci. Podrobné informace najdete na připojeném letáku nebo na webu www.papirovymuz.cz či události facebook.com/papirovymuz.

MČ Praha 4 podala odvolání proti povolení stavby Ekorezidence Braník

MČ Praha 4 podala odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byl stavební záměr Ekorezidence Braník schválen. Celé znění odvolání najdete níž na stránce.

Email radního pro územní rozvoj, výstavbu a památkovou péči P. Opy

Vážení „Braničtí“,
i já bych Vám rád touto cestou moc poděkoval za Vaši aktivitu, díky které se mnoho z Vašich sousedů ozvalo a podalo odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byl stavební záměr Ekorezidence Braník schválen. 

Městská část Praha 4 své odvolání, které Vám tímto zasílám v příloze, podala dne 14. 5. 2021. V odvolání jsme napadli obsah závazného stanoviska orgánu územního plánování a požadujeme jeho přezkoumání Ministerstvem pro místním rozvoj. 

Jsem přesvědčen, že toto stanovisko je v celé věci zcela zásadní a klíčové a pevně věřím, že se ministerstvo s našimi argumenty ztotožní a původní kladné závazné stanovisko změní. 

Podáním odvolání řízení nekončí a určitě ještě bude prostor zaměřit se na obsah i jiných stanovisek/posouzení. I když jak ze zkušenosti z Prahy víme, dopravně-inženýrská posouzení či různé studie vlivů na životní prostředí „na papíře“ v podstatě vždy vycházejí kladně.
 
Pevně věřím, že touto společnou aktivitou přesvědčíme spol. Ekospol a.s., aby s námi usedla ke společnému stolu a znovu se zamyslela nad rozvojem této části Braníka.
 
Ještě jednou děkuji 

S úctou

Patrik Opa
radní pro územní rozvoj, výstavbu a památkovou péči

Branické ohlasy na Ekorezidenci Braník

Táhneme za jeden provaz

Děkujeme spolku Jiráskova čtvrť a všem branickým obyvatelům, kteří se spolu s námi ohradili proti záměru společnosti Ekospol, která chce v ohybu Jižní spojky vystavět betonovou džungli.

Oslovili jsme i úředníky

Společně jsme oslovili příslušné úředníky a naše snahy nezůstaly bez odezvy.

Člen rady pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa přislíbil, že se MČ Praha 4 proti vydanému stavebnímu povolení odvolá.

Ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč se dle svých slov kauzou zabývá.

Věříme, že dosáhneme kultivace předimenzované výstavby tzv. Ekorezidence tak, jako se to podařilo v případě projektu Chytré bydlení Braník společnosti Trigema a. s.    

Ekorezidence Braník